Bemutatkozás | Tanúsítvány | Feltételek | Betegszállítás | Kapcsolat | Vendégkönyv | Képgaléria


BetegszállításKi végezhet betegszállítást?
A betegszállítást az Országos Mentőszolgálat vagy más, működési engedéllyel rendelkező betegszállító vállalkozás végzi. A betegszállító jármű szélvédőjén külön erre utaló jelzést kell elhelyezni.

Mi a Betegszállítás?
Az ún. betegszállítás célja, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést biztosítsa abban az esetben is, ha a beteg az egészségügyi intézményt az egészségi állapota, vagy a közlekedés nehézségei miatt nem tudja elérni, de az az orvos beutalása, rendelése alapján szükséges. Abban az esetben tehát, ha a beteg az egészségügyi intézményt az egészségi állapota, vagy a közlekedés nehézségei miatt nem tudja elérni, és az orvos beutalása, rendelése alapján az ellátás szükséges, az Országos Mentőszolgálat vagy más betegszállító vállalkozás betegszállítás szolgáltatását lehet igénybe venni.

A betegszállítás az orvos beutalása alapján térítésmentes, de szükség szerint térítés ellenében bárki jogosult betegszállítást rendelni.

A betegszállítás igénybevétele

A betegszállítást kérheti:
- az orvos,
- az orvos megbízása alapján ápolónő és asszisztens
- a beteg vagy hozzátartozója

sürgős szükség esetén az észlelő (a mentő telefonszámán, amely 104, illetve 112).

A betegszállítás rendelésénél meg kell határozni, hogy milyen kísérettel (mentőápoló, betegkísérő, kíséretet nem igénylő), mely betegszállító járművön (mentő, fekvő vagy ülőbeteg szállítás), egyénileg vagy más beteggel együtt történhet a szállítás.

Sürgős szükség esetén a betegszállítás kérhető 3 órán belül, vagy más későbbi meghatározott időpontra. A betegszállító elsősorban a sürgősebb eseteket teljesíti, ezért ha nem rendelkezik megfelelő kapacitással, erről a szállítást kérőt, illetve a beteget értesíti.


Az ellátások igénybevételének ellenőrzése

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét 2005. július 1-jétől ellenőrzi az egészségbiztosító. Ennek keretében összesíti a beteg által társadalombiztosítási támogatással igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokat. Az összesítés érdekében a személyes- és egészségügyi adataira vonatkozóan adategyeztetést is kezdeményezhet a beteggel, aki köteles ebben közreműködni.
Ha az adategyeztetés során az érintett beteg az egészségbiztosító által megállapított összesítésben szereplő valamely egészségügyi szolgáltatás igénybevételét vitatja, az egészségbiztosító az adott egészségügyi szolgáltatást rendelő, illetve az azt nyújtó egészségügyi A betegszállításokat gyógyintézetek, szakrendelők orvosai, a háziorvos, vagy maguk a betegek,
valamint azoknak hozzátartozói kérhetik. Orvosi rendelvényre történő betegszállítás költségét
az OEP finanszírozza. Így az orvosi rendelvényre (Betegszállítási utalványal) történő szállítás
a beteg számára ingyens!
Egyéb más esetekben a szállítás költségét a beteg maga, vagy hozzátartozója, esetleg külföldi
biztosító fizeti meg. Vállalunk Magyarországról külföldre és külföldről Magyarországra való
szállításokat is.

 


Bemutatkozás | Megrendelés | Feltételek | Betegszállítás | Kapcsolat | Vendégkönyv | Képgaléria
Design by: WebGrafika Stúdió